siyvaruli.tk: By nervoza

ჩემი დუმილიც მიითვალე
შენდამი ლოცვად  . . .
  
ხმა გულისა
2011-06-10 - 6:16 PM    
siyvaruli.in
ჩუმ მაღნარშია წამოწოლილი

ვიყავ, ზედ მედგა ხის უხვი ჩრდილი,

და საიდღამაც ნაზი ბულბული

სტვენდა სიყვარულს გაგიჟებული.

დიდხანს და დიდხანს ვუგდებდი მე ყურს

იმ ხმას საკვირველს, იმ ხმასა გრძნეულს;

ვგრძნობდი ჩემ სულის მშვიდ აღმაფრენას

და გულის ჩემის სულ სხვა-რიგ ცემას.

დიდხანს ვატარე, დავღალე თვალი,

ვერსად ვერ ვპოვე ის მომღერალი;

თურმე, ჩემს გულში ნაზი ბულბული

სტ ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 978-ჯერ |  კომენტარები: 1 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
ციური ხმები
2011-06-10 - 6:16 PM    
siyvaruli.in
ციურნი ხმები —

ეგ საკვირვლები,

როს მომესმიან,

მსწრაფლ მომითხრობენ,

საიდამ სრბიან

და სად სცხოვრობენ,

და ნელს სიხარულს

მიგალობებენ.

ციურნო ხმებო,

ოჰ, საკვირვლებო!

მეც ქვეყნის ხმითა,

ხმით ცოდვილითა,

მათ ვაძლევ ბანსა, —

და მშვიდობასა,

აღტაცებასა

ჰგრძნობს ჩემი გული

და შევჭვრეტ ცასა

... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 735-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
ჩემო კარგო ქვეყანავ, რაზედ მოგიწყენია!..
2011-06-10 - 6:14 PM    
siyvaruli.in
ჩემო კარგო ქვეყანავ, რაზედ მოგიწყენია!..

აწმყო თუ არა გვწყალობს, მომავალი ჩვენია,

თუმცა ძველნი დაგშორდნენ, ახალნი ხომ შენია...

მათ ახალთ აღგიდგინონ შენ დიდების დღენია,

ჩემო თვალის სინათლევ, რაზედ მოგიწყენია?

წვრილ-შვილნი წამოგესწრნენ ნაზარდნი, ულმტკიცები,

მათის ზრუნვის საგანი შენ ხარ და შენ იქნები,

არ გიმტყუნებენ შენა, თუ-კი მათ მიენდები.

მათის ღვაწლით შეგექმნეს სახე ბედით მთენია,

... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 808-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
ყვარლის მთებს
2011-06-10 - 6:14 PM    
siyvaruli.in
სამშობლო მთებო! თქვენი შვილი განებებთ თავსა,

მაგრამ თქვენ ხსოვნას ვერ მივცემ მე დავიწყებასა:

თქვენ ჩემთან ივლით განუყრელად, ვით ჩემი გული,

თქვენთან, ჰე, მთებო, ბუნებითა შეუღლებული!

მახსოვს, ყმა ვიყავ, ძლივს მოსული გონს და ცნობასა,

როს სიდიადე თქვენი მგვრიდა კანკალს, ჟრჟოლასა...

იგი არ იყო შიშის ჟრჟოლა, შიშის კანკალი,

იგი არ იყო ძვრა გულისა მფრთხალი და მხდალი.

მე თრთოლვით ვსჭვრეტდი ლაჟვარდ ცაზე ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 770-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
ღამე
2011-06-10 - 6:12 PM    
siyvaruli.in
როცა ყაყანი ქვეყანისა სრულად მისწყდება

და აღარ ისმის ბოროტების ხმა მოსაწყენი,

როს მძინარ სოფელს კამარა ცის ზედ გარდეშლება, —

სამხრეთის ღამევ! მაშინ მიყვარს ყურება შენი.

[1857 - 1861 წ.]
  ნანახია: 575-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
ქართვლის დედას
2011-06-10 - 6:12 PM    
siyvaruli.in
აწმყო, შობილი წარსულისაგან,

არის მშობელი მომავალისა.

ლეიბნიცი.

ქართვლის დედაო! ძუძუ ქართვლისა

უწინ მამულსა უზრდიდა შვილსა;

დედის ნანასთან ქვითინი მთისა

მას უმზადებდა მომავალ გმირსა...

გაჰქრა ის დროცა!.. დიდმა ნაღველმა,

კირთების ქვეშე დაჩაგრულ ბედმა,

სრულად მოგიკლა სიცოცხლის ძალა,

თვით შენი შვილიც ჩრდილად შესცვალა.

მითხარ, — სადღაა მამა-პაპური

... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 877-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
სანთელი
2011-06-10 - 6:11 PM    
siyvaruli.in
ვზივარ და შევჭვრეტ ჩემ-წინ სანთელსა,

რომელიც წეღან უხვად ნათელსა

ჩემს ოთახს ჰფენდა და აშუქებდა

და თვალ-წინ ბნელსა განმინათლებდა;

აწ მიწურვილა გასაქრობლადა,

შანდლისა თავზე ძლივ-ძლივღა ბჟუტავს,

ხან ჩაქრება და ხან მნათობლადა

კვლავ შანდლიდამა წამოიხედავს...

ებრძვის სიკვდილსა ჩემი სანთელი,

მაგრამ მას, წყეულს, რა დაამარცხებს?

ლაჟვარდად ქმნილი სუსტი ნათელი

შანდლ ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 691-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
პოეტი
2011-06-10 - 6:08 PM    
siyvaruli.in
მისთვის არ ვმღერ, რომ ვიმღერო

ვით ფრინველმა გარეგანმა;

არა მარტო ტკბილ ხმებისთვის

გამომგზავნა ქვეყნად ცამა.

მე ცა მნიშნავს და ერი მზრდის,

მიწიერი ზეციერსა;

ღმერთთან მისთვის ვლაპარაკობ,

რომ წარვუძღვე წინა ერსა.

დიდის ღმერთის საკურთხევლის

მისთვის ღვივის ცეცხლი გულში,

რომ ერისა მოძმედ ვიყო

ჭმუნვასა და სიხარულში;

ერის წყლული მაჩნდეს წყლულად,
... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 802-ჯერ |  კომენტარები: 1 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
პასუხის პასუხი
2011-06-10 - 6:07 PM    
siyvaruli.in
I
ჩვენ უჩინონი,
ჩვენ უჩინონი
თქვენ ჩინიანთა, ბუზად გგონივართ...
იქიდამ ვკნავით,
სად თქვენის მადლით
ხაფანგებ ქვეშე დამწყვდეული ვართ.

ჩვენ ვვლეთ რუსეთი,
მაგრამ არც ერთი
ხელობა თქვენი არ გვისწავლია;
ჩვენი ქვეყანა,
მკვდარი თქვენგანა,
თქვენებრ ჩინებზედ არ გაგვიცვლია.

ლიბერალობა,
პატრიოტობა
სალანძღავ სიტყვად არ გაგვიხდია;
თქვენგან ჩაგრული,
დაბრმავებული,
ერი ჯვრებზედ ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 1081-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
ნიკოლოზ ბარათაშვილზედ
2011-06-10 - 6:07 PM    
siyvaruli.in
ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის

ეს განწირული სულისკვეთება,

და გზა უვალი, შენგან თელილი,

მერანო ჩემო, მაინც დარჩება.

ნ. ბარათაშვილი.

ვაი, დაგკარგეთ!.. უღმრთო იყო შენი სიკვდილი!

ვის უწყს, რავდენი საუნჯენი დავმარხეთ ჩვენა,

ეგე ზღვა გული, სიყვარულის სხივ-ქვეშ გაშლილი,

რაოდენ გრძნობით, ჯერ უთქმელით, ჩვენ ჩაგვესვენა?

ვინ იცის, თანა რაოდენი წარიღე ფიქრნი?

მათ მნიშვნელობა დაგვეკარ ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 789-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
ნანა
2011-06-10 - 6:06 PM    
siyvaruli.in
ნანა, შვილო, ნანინა!

ნეტა რამ შეგაშინა?

რაზედ შეჰკრთი, მტირალნი

რისთვის მომაპყარ თვალნი?

ჯერეთ ხომ შენი ბედი,

გრძნობა წინამორბედი

არ უხატავს მაგ შენს თვალს

ქართველთადმი ღვთიურს ვალს!..

მაშ რაღამ შეგაშინა?

ნანა, შვილო, ნანინა!

ჯერ მინამ ხარ ყმაწვილი,

მანამ დრო მოგესწრება,

ისწრაფე, შვილო, ძილი,

ისწრაფე განსვენება!

მოვა ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 738-ჯერ |  კომენტარები: 1 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
მწუხარება
2011-06-10 - 6:06 PM    
siyvaruli.in
ქვეყანაზედ და ზეცაზედა იყო დუმილი,

მოლხენით იყვნენ უდარდელნი მთიებნი ცისა...

და მე კი მკლავდა მწუხარების წყლულთა ტკივილი,

შიგ გულში მედვა სასიკვდილო გესლი სევდისა.

სული მიგუბდა, გული მტეხდა ტკივილით, ტანჯვით,

თითქოს ჩემს გვამსა ზედ-გადესხა ნავთი მდუღარე,

ძარღვნი სკდებოდნენ საშინელის წვითა და დაგვით,

ტვინი მეწოდა, გესლი მწვეთდა თვალთაგან მწარე.

ესე უწყალოდ განწირული და დაშთომილი

ვე ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 761-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
მუშა
2011-06-10 - 6:06 PM    
siyvaruli.in
«В труде проходит жизнь его

И не приносит ничего».

I

გოლვიან დღესა ტფილისშია შუა ბაზრისკენ

მე ჩამივლია... ჩემო მუშავ, მინახვიხარ შენ

კედელთან მწოლი; მხურვალე მზე ზედ დაგყურებდა,

ჩუმი ღიღინი შენი ხშირად გულს მიწყლულებდა.

ნაღვლიან ხმაში სულ ისმოდა შენი ცხოვრება,

დღიურ ლუკმისთვის ტანჯვა, შრომა და მწუხარება.

ვინა ხარ შენა, ჩემო ძმაო? სიდამ მოსულხარ?

ბატონის მათრახს ვერ გა ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 813-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
მტკვრის პირას
2011-06-10 - 6:05 PM    
siyvaruli.in
ლ. მაღალაშვილს

კვლავ ჩემ-წინ მტკვარი მორბის ქუხილით,

ამ ქუხილში ვცნობ მშობლიურ გრგვინვას,

კვლავ ჩემი გული იმავ წუხილით

შეჰკვნესს მღვრიე ზვირთთ მღერითა დენას.

კვლავ განიღვიძეს ჩვეულთა ფიქრთა

და აღმეშალა დიდის ხნის წყლული...

შევკვნეს, შევსტირი მე ამა ზვირთთა,

თითქო მათ შთანთქეს ჩვენი წარსული.

წაგშლიან კვალნი, დროო ნეტარო!

მტვრად აღუგვიხარ საუკუნესა...

მისმი ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 708-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
ლოცვა
2011-06-10 - 6:05 PM    
siyvaruli.in
მამაო, ჩვენო, რომელიცა ხარ ცათა შინა!

მუხლმოდრეკილი, ლმობიერი ვდგევარ შენ წინა:

არცა სიმდიდრის, არც დიდების თხოვნა არ მინდა,

არ მინდა, ამით შეურაცხ-ვჰყო მე ლოცვა წმინდა...

არამედ მწყურს მე განმინათლდეს ცით ჩემი სული,

შენგან ნამცნების სიყვარულით აღმენთოს გული,

რომ მტერთათვისაც, რომელთ თუნდა გულს ლახვარი მკრან,

გთხოვდე: ”შეუნდე, - არ იციან, ღმერთო, რას იქმან!”

17 ივლისი, 1858 წ.

ტია ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 783-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
კ. ბ. მ - სას
2011-06-10 - 6:04 PM    
siyvaruli.in
ნუ, ნუ მაყვედრი, რომ ყოველს ჩვენგანს

ხელსა ვაწვდიდი მეგობრობისას,

რომ უარვყოფდი ჩემთ მოძმეთ შორის

სულის სიმდაბლეს, შხამსა მტრობისას...

მე კაცთ სიკეთის მხურვალე რწმენა

ჭირში თუ ლხინში წინ მიმიძღოდა...

გული, თრობილი მის წმინდა მადლით,

ჭკუის ცივს თათბირს ეურჩებოდა.

ნუ მეუბნები, რომ იგი იყო

უგუნურება და ცდომილება, —

ოღონდ კვლავ მომე: ის ცდომა მიჯობს,

ვიდრე უც ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 687-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
იანიჩარი
2011-06-10 - 6:04 PM    
siyvaruli.in
აგერ რაზმიდამ ისკუპა ყარაბაღულმა მერანმა,

შორსა გაჰფანტა თრთოლით ხმა მისმა რახტისა ჟღერამა...

მიჰქრის, მიფრინავს, მიჭექავს, უკან მისდევს მტვრისა ბუქი,

მასზედ ჰზის ივერიელი ჭაბუკი ვინმე ჩაუქი.

აგერ უეცრად რაღაცამ ჰაერში გაიკრიალა,

თურმე, მან თოფი თავისი შეაგდო, შეატრიალა,

მერე ლამაზად ხან მარცხნივ, ხან მარჯვნივ გადმოწვებოდა,

ხან ცხენიდამა ხტებოდა, ხან ზედვე შეჰფრინდებოდა.

შვენოდა იგი ჭაბუკი ცხე ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 732-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
ელეგია
2011-06-10 - 6:03 PM    
siyvaruli.in
მკრთალი ნათელი სავსე მთვარისა

მშობელს ქვეყანას ზედ მოჰფენოდა

და თეთრი ზოლი შორის მთებისა

ლაჟვარდ სივრცეში დაინთქმებოდა.

არსაიდამ ხმა, არსით ძახილი!..

მშობელი შობილს არრას მეტყოდა,

ზოგჯერ-კი ტანჯვით ამოძახილი

ქართვლის ძილშია კვნესა ისმოდა!

ვიდექ მარტოკა... და მთების ჩრდილი

კვლავ ჩემ ქვეყნის ძილს ეალერსება...

ოხ, ღმერთო ჩემო! სულ ძილი, ძილი,

როსღა გვეღირსოს ... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 792-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
დაკარგული ედემი
2011-06-10 - 6:03 PM    
siyvaruli.in
ვის უნახავს ის ედემი შლილი,

სადაც ისე ტკბილ არ არის ძილი,

როგორც ტკბილია გამოღვიძება;

სადაც ბუნების თავისუფლება

მონებას, როგორც უხმო ყვედრება,

ცოცხალ ფშვენითა უყენებს თვალსა;

სად დაუკარგავს მშვენიერ ხალხსა

იმ თვით ედემში თვისი ედემი?

ვის უნახავს ის, სამშობლო ჩემი?..

26 დეკემბერი,

1859 წ.
  ნანახია: 775-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
გუთნის დედა
2011-06-10 - 6:02 PM    
siyvaruli.in
”გადი-გამოდი, გუთანო,

ღირღიტავ, ბანი უთხარო”.

ერთს ბედ ქვეშა ვართ, ლაბავ, მე და შენ,

წილად გვარგუნეს შავი მიწა ჩვენ.

ერთგულად ვჭიმოთ ჭაპანი ჩვენი,

უსიხარულოდ დავლიოთ დღენი,

ბელტი ბელტზედა გადმოვაწვინოთ

და შრომის ოფლი მიწას ვაწვიმოთ.

ნუ დამიღონდი!.. შენი უღელი

ჩემს უღელზედა არ არის ძნელი:

მეც შენებრ მიწას დავყურებ თვალით,

რადგანაც ზეცა წამართვეს ძალით;
... კითხვის გაგრძელება »
  ნანახია: 818-ჯერ |  კომენტარები: 0 |  სრულად...
გაუზიარე მეგობრებს ავტორი: nervoza
1 2 3 »

გამოკითხვა

გიტაცებთ თუ არა სასიყვარულო პოეზია?
სულ პასუხი: 7044

ავტორიზაციაიყიდება siyvaruli.in

ჩვენ facebook-ზე

რეკლამა

რეკლამა

რეკლამა

მინი ჩათი


500

რეკლამა

რეკლამა

სტატისტიკა

სულ ონლაინში: 1
სტუმარი: 1
მომხმარებელი: 0www.wsa.ge PageRank


              თქვენთვის ზრუნავს © nervoza

<